Reģistrēties?

MEKLĒTĀJS UN ATRADĒJS

Labprāt uzklausīsim jūsu mūziku —
sūtiet to mums!

Aicina iesaistīties Latvijas pasākumu norises vietu asociācijas dibināšanā

Intro, 2019. g. 24. septembrī

Latvijas Pasākumu foruma paspārnē ir dzimusi ideja apvienot Latvijas pasākumu norises vietas sabiedriskā organizācijā. Biedrības mērķi būs norišu vietu līmeņa celšana, nozares izglītības attīstība, jaunu risinājumu, inovāciju ieviešana, iesaiste normatīvo aktu, standartu, vadlīniju izstrādē, sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām, dalība starptautiskās organizācijās, apmaiņa ar informāciju un nozares koordinācija.

Biedrības "Latvijas pasākumu norises vietu asociācija” (LPNVA) dibināšana notiks 2019. gada 2. oktobrī plkst. 10.00 jaunatklātajā kultūras, mūzikas un mākslas telpā Hanzas Perons. Biedrībā pēc brīvprātības principa aicinātas iestāties gan publiskas, gan privātas, gan multifunkcionālās, gan kultūras, gan izklaides, gan sporta, gan iekštelpu, gan brīvdabas pasākumu norises vietas no visas Latvijas.

Biedrības dibināšanas iniciatori ir Liepājas Olimpiskais centrs, Arēna Rīga un Hanzas Perons.

Jau tagad aicinājumam atsaukušās nozīmīgas pasākumu norises vietas no visas Latvijas.

Biedrības ideja radās 2017. gadā Pasākumu forumā Jelgavā, saprotot, ka dažādais pasākumu norišu vietu līmenis un segmentētā informācija neļauj norises vietām attīstīties. “Mūsu kolektīvs aktīvi strādā, lai mēs varētu sniegt visaugstākā līmeņa pakalpojumus pasākumu rīkotājiem, taču neatsverama ir informācijas apmaiņa, jaunu zināšanu iegūšana, tādēļ uzskatām, ka ir nepieciešama platforma, kurā risināt kopīgos jautājumus,” par topošo biedrību stāsta Liepājas Olimpiskā centra valdes priekšsēdētājs Gatis Griezītis.

"Pasākumu norises vietu biedrība ir nākamais loģiskais solis pēc tam, kad esam atvēruši jauno kultūras, mūzikas un mākslas telpu Hanzas Perons. Mēs mērķtiecīgi ejam uz dinamisku attīstību un, lai varētu uzņemt visplašāko pasākumu klāstu, esam atvērti sadarbībai ar citām norises vietām Latvijā. Nozares standartu ieviešana ir būtisks priekšnoteikums kopīgai pasākumu jomas attīstībai,” atzīst Hanzas Perona vadītāja Ieva Irbina.

Pasākumu norises vietas aicinātas pieteikties biedrības dibināšanas sapulcei, rakstot uz e-pastu lpnva@pasakumuforums.lv

Foto: Publicitātes foto

Tavs komentārs